Stichting Belevingstuinen

Kennisbank

Audit tool.

Lees hier het document:
Eindrapport Belevingstuinen.

Beeldverslag

Lees hier het document:
Beeldverslag Belevingstuin dementie.

Eindrapport.

Lees hier het document:
Eindrapport Belevingstuinen.

Plan van aanpak en tips.

– Aandachts-

    punten.

Lees hier het document:
Plan van aanpak en tips.

Aandachtspunten

Park Eemwijk deel 1

Lees hier het document:
Beheerkalender
Beheerplan
Eindpresentatie
Kostenramingen

Park Eemwijk deel 2

Lees hier het document:
Literatuurstudie
Ontwerpboek
Eindpresentatie
Techniek

Wij hebben uw steun nodig…