Beste donateurs en sponsors,


Helaas moet we jullie meedelen dat de Stichting Belevingstuinen per 1 maart 2022 ophoudt te bestaan.

Na aanvankelijk in 2020 nog een aantal contacten te hebben gehad met verzorgingshuizen voor ondersteuning bij het inrichten van belevingstuinen, hebben wij in 2021 geen aanvragen ontvangen.  Ongetwijfeld zal dit te maken met Covid waardoor in de verzorgingshuizen een groter tekort aan personeel is ontstaan en de focus meer naar binnen is gericht. Wel hebben wij dit jaar nog een aantal bloembakken kunnen brengen naar verzorgingshuizen De Noorderkroon en in Empel naar de Breeakkers.                     

Enkele bestuursleden hebben om privé redenen hun functie moeten beëindigen, mede omdat het vinden van nieuwe bestuursleden moeizaam verliep zijn we tot dit besluit gekomen.


Conform wettelijk voorschriften zal het resterende vermogen worden overgemaakt naar een stichting met dezelfde intentie; het verbeteren van het welbevinden van mensen met dementie. Rest ons jullie hartelijk te bedanken voor alle jaren trouwe steun.


Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Voorzitter, Cor Verel