Stichting Belevingstuinen

Doneer nu!

Help ons belevingstuinen te realiseren

De aanleg van belevingstuinen kost veel geld. De zorgsector kampt met steeds krappere budgetten. Wilt u de Stichting Belevingstuinen steunen of een actie opzetten om geld voor de aanleg van belevingstuinen te werven, neem dan contact met ons op.

Een ANBI (algemeen nut beogende instelling) is een instelling met belastingvoordelen in Nederland. Een binnen- of buitenlandse organisatie kan door de Nederlandse Staat als anbi worden aangemerkt. Dit heeft zowel voor de organisatie fiscale voordelen als voor de organisatie of persoon die de gift doet. Vanaf 2012 zijn de anbi-definitie en -status gelijk voor de diverse belastingen: de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting en de erfbelasting.